#

Luxus - YUVASIZ KUŞ


YUVASIZ KUŞ

inSan seVer seVer De, sEVDiğNDen kAÇar mI?
bÜTün insANLarDan kaÇIyOrUm aRKadaŞ
inSan duRUP DurUrken cANınDan VazgEçer mi?
biR an evVel öLmeK iStiYorUM aRKadAŞ

yuVAsı oLAn biR kuş hİç yUVadan uÇar mI?
yUvasıZ kUş OLan beNİm İşTE arKAdaŞ
dertSiz olAN biR İnsaN GecE güNdÜz iÇer mi
gEcE gÜndÜz derDİMdeN içİYOrum arKADaş

söZ-müziK: ÖmeR öNdeR gÜnEY