#

Luxus - ÜSKÜDAR


ÜSKÜDAR

üsKÜdar’a giDer İken aldI dA biR yaĞmUr
kATiBiMin sETreSi uZuN eTeĞi çAmur
nerEDen bULdunuZ? geRçek mİ buNLaR?
kATib uYKudAN uyANmIş gÖZleri mAHmuR

kATib bEnİm bEN kATibİn eL nE kARışIR?
kATİbimE kOLalı Da göMLek Ne GüzeL yARaşIR…

üSKüDAr’ a gİDER iKEn bİR MenDİL bULDum
menDiLimiN içiNE dE LokUM doLduRduM
kaTİBimİ arAR iKen yANımDA bULduM

kATib bEnİm bEN kATibİn eL nE kARışIR?
kATİbimE kOLalı Da göMLek Ne GüzeL yARaşIR…

söZ-müziK: anOnim