#

Luxus - MAFYATİK ROMANTİK


MAFYATİK ROMANTİK

BuLdum eski bir filM
BahtiyArım sEvgiliM
resmİMe bıyık çizMiş
LeylA’nın bİri
yANıma getiriN

LeylA biR içiM şaraP
olMasa hAlim haraP
SüpürgESinden vuRMuş kAlpsiz bir cADı
yAnımA getİrİn…

kATİl bURaya döNer yavrUM
onu gEÇ…
gARibaNdır hİç zARar vERmeZ
kAFamA kADın çiZmİş rESsam
yAnınA gİDelim…

aÇIn kAsanıZı nE var nE yoK biR baKAlım
RAdyonuZ aÇIk kalmIş gErEği neYse yaPALım
şİRİn bAbA bUnalmıŞ dünYadAn
yANınA giDEliM
şİrİn BabA bİLE bunALmıŞ
bİZ nASıL dayANalıM?..

söZ-müziK: AlpeR BakıNeR