#

Luxus - HAYDAR HAYDAR


HAYDAR HAYDAR

kAH çıkARım göKyÜzÜne
sEYrederİM aLeMi
kAH İnErim yERyüzüNE
seYREder aLEm beNi
ah.. haydar haydaR
SeyREder aLem BeNi

kah gidErim mEdreseye hU ÇeKerim HaK içİN
kAH gİDerim mEYhaNeye dEM ÇekERim YAr iÇİn
ah.. haydAR hayDaR
dEM çEKeRİm yAR iÇİn

nesiMi’ ye sORmuşlAR ki; yARin ilE hOş musuN?
hOş oLaYıM oLmAyaYıM o yaR bEniM kiMe nE?
ah.. hAYdaR haYdAr
o Yar beNiM kiME ne?..
söZ-müziK: gEleneKseL