#

Luxus - DERDİM GÜNÜM

-->

DERDİM GÜNÜM

dERdim güNüm baL eyLemeK ömRüNü sanA
amA biraz tRaFik var yetişeMiyoruM
nAzlı yArim güL eylEmek yOLları sAna
aMa biRaz trajik kAldıM gÜLemiyoruM

şİMdİ Benİ aT bu oyUNdaN
zAten keNDİM oLamıyoruM
sADecE bİr gaLon dAHa bıRAk
çIKtım artık oyuNdan aMa
beN iÇmedeN yarİm öleMiyORum…

rüYalarIm eLİmDe kALdı
nASıl sAKLarIm bilEmiYOruM
kOPmaK gERekiRmiŞ bAZen amA
kAfam aLmıyOr oLamıYOrum…
söZ-müziK: AlpeR BakıNeR